Projekt vznikl za podpory Evropského sociálního fondu

Rozvádím se aneb co je dobré vědět

Rozvod je proces, který přináší změny, se kterými se snažíme vyrovnávat. Týká se nás samotných, expartnera, našich dětí i širší rodiny a mnohdy i našich známých. Vrací nás k minulosti, ovlivňuje přítomnost a určuje budoucnost. Je dobré vědět, na co všechno se připravit.

Co obnáší rozvod a jak probíhá

Diagram procesu rozvodu>

Rozvod může být opravdu zdlouhavý, vyčerpávající, složitý a drahý. To, co nejvíc ovlivňuje jeho průběh, je schopnost manželů domlouvat se - nejde pouze o ukončení manželství, ale především o nastavení pravidel pro výchovu a výživu dětí a také o společný majetek a dluhy.

Nastavení péče o děti

Řeší soud nejdříve, až po rozhodnutí o péči vás soud rozvede.

Soud a OSPOD

Mají zásadní slovo při nastavování péče o děti.

Majetek a dluhy

Soud řeší jen na váš návrh a až po rozvodu.

Dlouhé soudní spory

Přináší stres, finanční a časové nároky na rodiče, vyhrocení konfliktů, zátěž pro děti.

Jak se o tom bavit

Zkuste se držet praktických věcí, na kterých se potřebujete domlouvat, a nenechte se strhávat emocemi ke zbytečným hádkám.

Články k tématu

Rozvod a emoce

Období rozchodu či rozvodu je velmi náročné a je proto přirozené, že přináší spoustu silných emocí. Můžete se cítit frustrovaně, mít vztek na toho druhého, mít strach z toho, co na to řekne okolí.

Články k tématu

Kde hledat pomoc

Nemusíte vše zvládat sami, můžete se obrátit na pomoc a podporu odborníků, kteří vám pomohou se v situaci lépe zorientovat, ujasnit si možnosti, lépe se vyrovnat s náročnou situací nebo hledat společnou řeč.

Články k tématu

Jak to vnímají děti

Rozvádíte se jako partneři, ale stále zůstáváte oba rodiči, to je vztah, který rozvodem nekončí. Je důležité o tom dítě častěji a přímo slovně ujišťovat, že jej máte rádi, že tu pro něj dál oba jste, i když to bude v něčem trochu jiné.

Články k tématu

Jak podpořit rozvádějící se

Vzhledem k vysokému procentu rozvodovosti je velmi pravděpodobné, že každý známe někoho, kdo si rozvodem prošel či prochází, případně že někoho takového máme ve svém bezprostředním okolí.

Články k tématu
Faq

Co mě čeká?

Většina z nás má pouze nejasné představy o tom, co vše obnáší, pokud se má manželství rozvést. Neorientují se v tom, jaké všechny otázky s rozvodem manželství souvisí, jaké instituce budou muset navštívit, co vše budou muset vyřešit. Pro základní přehled by Vám mělo sloužit následující schéma doplněné slovníčkem nejčastěji používaných pojmů. Jednotlivé otázky jsou však často mnohem složitější a obsáhlejší a existuje řada různých variant a možností toho, jak může Vaše situace vypadat a jak jí můžete řešit. Berte prosím následující informace jako základní informaci.

Slovníček pojmů

Střídavá péče

Forma péče o dítě, kdy rodiče žijí odděleně a dítě žije střídavě u obou rodičů a to vždy stejnou dobu (zpravidla týden). Soud obvykle stanovuje oběma rodičům povinnost platit si navzájem výživné nebo výživné neurčí.

Výlučná péče

Společná péče

Společné jmění manželů

Příslušný soud

Odvolání

Náklady řízení

OSPOD

Výživné

Sankční rozvod

Nesporný rozvod – rozvod dohodou

Domněnka vypořádání společného jmění manželů