Projekt vznikl za podpory Evropského sociálního fondu

Kde hledat pomoc

Nemusíte vše zvládat sami, můžete se obrátit na pomoc a podporu odborníků, kteří vám pomohou se v situaci lépe zorientovat, ujasnit si možnosti, lépe se vyrovnat s náročnou situací nebo hledat společnou řeč s expartnerem či expartnerkou tak, aby rozvod či rozchod proběhl co nejvíce v klidu.

Můžete se obrátit například na:

Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy - poradna je sociální službou, poskytuje odborné sociální poradenství jednotlivcům, párům a rodinách ve vážných životních situacích. Pracují zde kvalifikovaní psychologové, psychoterapeuti. Nejčastěji se jedná o partnerskou nebo rozvodovou problematiku. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Občanské poradny - smyslem občanské poradny je předávat informace a podporu těm, kteří to potřebují. V občanské poradně pracují odborně školení poradci, jejichž náplní práce je realizace odborného sociálního poradenství. Poradce poskytuje klientovi v takovém případě především poradenství, konzultuje s ním problém a navrhuje možnosti řešení. Na žádost klienta může poradce poskytnout aktivní pomoc při sepisování listin a vyplňování formulářů a informuje o právní úpravě listin. Poskytuje referenční informace o jiných organizacích.

Linky důvěry - linka důvěry je pracoviště pro telefonickou, e-mailovou a často také chatovou anonymní pomoc v naléhavých krizových situacích. Některé linky důvěry mají bezplatná telefonní čísla, například linka pro rodinu a školu, tel. 116 000.

Další neziskové organizace zaměřující se na konkrétní problematiku, například na léčbu závislostí či domácí násilí atd.

Přehled kontaktů na konkrétní typ pomoci najdete např. na mapě služeb pro rodiny s dětmi, v interaktivním katalogu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v registru sociálních služeb.