Projekt vznikl za podpory Evropského sociálního fondu

Co dělat, když se mnou po rozvodu dítě nechce trávit čas

Dostali jste se do situace, že s vámi nechce vaše dítě trávit domluvený čas, ať už je to víkend nebo celý týden? Příčiny mohou být různé a mohou být způsobeny jak ze strany druhého rodiče, tak z vaší strany.

Co je pro dítě důležité, abych dělal/a:

Mezi základní pravidla toho, aby se dítě cítilo s vámi dobře, je nastavení jasných pravidel ve spolupráci s druhým rodičem a jejich důsledné dodržování. Dítě se cítí bezpečně, pokud jsou pro něj některé věci jasně předvídatelné a hranice toho, co ne/smí jasně nastavené.

 

Nepřenášejte zodpovědnost na dítě. Je pro vás domluva s druhým rodičem natolik vypjatá, že je pro vás jednodušší zjišťovat informace přímo od dítěte anebo je prostřednictvím dítěte předávat tomu druhému? Toto je pro dítě velmi náročná situace. Aby vám udělalo radost či naopak neublížilo anebo ze strachu vám raději některé informace zamlčí či zkreslí. A tím nevědomky vyostřuje Vaše hádky. Překvapení rodiče tak na mediacích často zjišťují, že velké rozepře vznikají proto, že každý má od dítěte jiné informace. Na dítě kladete náročný úkol, jak mezi vámi dvěma rodiči co nejbezpečněji proplouvat, aby si udrželo přízeň a lásku vás obou. 

Co s tím? 

Hledejte cesty, jak se domlouvat napřímo s druhým rodičem. Když to nejde osobně, tak prostřednictvím telefonu, sms, emailů…  Více o tom, jak děti prožívají rozvod se dočtete v článku Jak se o tom bavit

 

Můžu něco změnit u sebe, aby se mnou dítě chtělo trávit čas?

Někdy se může jednat o malé drobnosti, které vaše dítě ale vnímá jako velké kroky. Zkuste se zamyslet nad tím, jak může vnímat dítě čas strávený u vás:

  • Jak vnímá vašeho současného partnera a jaký spolu mají vztah?
  • Má dítě svůj koutek či jiný prostor jen samo pro sebe? 
  • Trávíte s dítětem dostatek času přímo vy sami? 
  • Jak vypadá váš společný program a co z toho chce dítě opravdu dělat a co je možná jen vaše osobní přání? 

Anebo si s dítětem o tom můžete popovídat, co by chtělo jinak. Pokud byste potřebovali pomoc odborníka, můžete využít služeb psychologa. Více v se dočtete v článku Kde hledat pomoc.