Projekt vznikl za podpory Evropského sociálního fondu

Výchovu vidíme každý jinak

Jednotný přístup rodičů k výchově dětí je přáním řady rodičů. Splnění takového přání je však velmi obtížné a to i v rodině, kde žijí oba rodiče a děti pohromadě. Každý z rodičů přistupuje k výchově dětí s vlastními vzory a vzorci chování, každý spatřuje priority jinde, každému je blízký jiný výchovný styl.

Pro dítě tedy není nic neobvyklého, pokud u každého z rodičů platí jiná pravidla a je nastaven jiný režim. Pokud se nejedná o režimy a pravidla, která si absolutně odporují, je schopné se v rozdílných prostředích pohybovat. (Tato schopnost dítěte je samozřejmě závislá na jeho věku a malé děti bývají často fixované na navyklý režim.) Problematičtější bývá spíš přechod dítěte mezi různými prostředími než jeho fungování v rámci různých režimů.

Jak tedy postupovat pokud se naše názory na výchovu dítěte různí:

  • Mluvte s druhým rodičem o tom, co je pro Vás při výchově dítěte důležité, jaká pravidla považujete za zásadní, jak byste si přáli, aby dítě bylo vedeno, co považujete ve výchově za nevhodné a nepřijatelné a proč.
  • Naslouchejte tomu, jak to vidí druhý rodič.
  • Snažte se najít styčné body - priority a pravidla, která jsou důležité pro Vás pro oba a na kterých se shodnete.
  • Snažte se najít a definovat, co je pro Vás i pro druhého rodiče ve výchově nepřijatelné a pokuste se to oba respektovat.
  • Zabývejte se pouze otázkami, které jsou pro Vás důležité. Nesnažte se stanovit příliš podrobná a obsáhlá pravidla, nebylo by pro Vás reálné je dodržovat. Nechte druhému rodiči volnost v tom, aby si své soužití s dítětem nastavilo podle sebe.
  • Nekontrolujte druhého rodiče, důvěřujte tomu, že dělá pro své dítě to, co pokládá za nejlepší a nejlépe jak dovede.
  • Nevyzvídejte od dítěte, jak probíhá soužití s druhým rodičem. Dítě tím stavíte do obtížné pozice, kdy je nuceno filtrovat, upravovat a zvažovat informace tak, aby nepoškozovalo žádného z rodičů a zachovávalo si jejich přízeň.
  • Pokud s Vámi dítě sdílí informace a dojmy, vyslechněte ho a oceňte důvěru, kterou ve Vás chová. Nekritizujte a neosočujte  druhého rodiče. Pokud máte nějaké otázky a pochybnosti ohledně toho, jak která situace probíhala a zda jsou dodržována domluvená pravidla, zeptejte se druhého rodiče a vše si ověřte. Informace od dítěte mohou být neúmyslně či záměrně zkreslené, vytržené z kontextu či neúplné.
  • Snažte se být otevření a tolerantní. Nemůžete ovlivňovat a kontrolovat vše, co Vaše dítě prožívá a s čím se setkává, i když byste to rádi v jeho zájmu dělali. Takových situací je spoustu - ve škole, ve školce, u lékaře …. Je naprosto v pořádku, že každý z rodičů má jiný pohled, rodiči jste však oba a to, jak budete dítě vychovávat, vždy bude kompromis a průnik pohledů a názorů Vás obou.
  • Pokud se Vám domluvy ohledně výchovy dítěte nedaří, vyhledejte odbornou pomoc. Přečtěte si článek Kde hledat pomoc

Hledání, domlouvání a dodržování pravidel pro výchovu dítěte je opravdu obtížný úkol, přejeme Vám velkou míru tolerance a otevřenosti a pevné nervy.